Materiały budowlane

budowa27

Profil V gr. 0,5 mm dł. 2,60 mb

Kolor: Srebrny

Producent: Profil-Tech

Cena za 1 szt.

8,50 zł netto / 10,46 zł brutto

Opis:

Profil V 2,6 mb – profil taki służy do konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych oraz dachowych. Standardowe mocowania spotyka się w odstępach co 40cm, a w przypadku konstrukcji jednopoziomowych i co 60cm w przypadku konstrukcji dwupoziomowych. Przy sufitach dwupoziomowych profile łączą się za pomocą specjalnych łączników zwanych łącznikami krzyżowymi.

 

ZABUDOWA PODDASZA
WPROWADZENIE – ANALIZA WYBRANYCH BŁĘDNYCH ROZWIĄZAŃ

Stare systemy zabudowy poddaszy Rys.1 zdaniem specjalistów powinny być jak najszybciej wyeliminowane i zastąpione NOWYMI SYSTEMAMI- V1,V2,V3 dla okładzin z płyt G-K,G-W.
Powodem są nie tylko błędne rozwiązania konstrukcyjne połączeń skosów z sufitami , ścianek kolankowych ze skosami , połączeń koszowych i kalenicowych , ale również utrudnienia montażowe wraz z konsekwencjami w praktyce.
Do błędów konstrukcyjnych zaliczyć należy przede wszystkim układ dwóch profili krańcowych CD 60 RYS.1 FOT.1 lub łat drewnianych znajdujących się w pobliżu miejsca styku sufitu ze skosem i skosu z kolankową. Taki układ konstrukcyjny poddany naprężeniom zaprojektowano na rozszczelnienie w punkcie D jako połączenie dylatacyjne z funkcją rozprężania się konstrukcji. Taka błędna technologia powstała w latach 70-tych spełniająca ówczesne wymogi ,przetrwała nie modyfikowana do dziś . Efekt ugięcia się płyt był nie znany i nie wykorzystywany ,a występujące tam złożone układy naprężeń w 90 % doprowadzały do pęknięcia i rozszczelnienia miejsca styku FOT.2 , a tym samym w praktyce systemy stały się bezsilne na działanie ognia .Przez co fachowcy zmuszeni zostali do szukania własnych rozwiązań , które pozwoliły
tylko na pozorne rozwiązanie problemów pęknięć – rozszczelnień wraz ze skutkami.

ZALECA SIĘ STOSOWANIE NOWYCH SYSTEMÓW V1,V2,V3
ODPORNYCH NA PĘKNIĘCIA I ROZSZCZELNIENIA WYKORZYSTUJĄCYCH EFEKT UGIĘCIA SIĘ PŁYT G-K,G-W…
Z PROFILEM-V JAKO BARIERĄ OGNIOWĄ KLASY A1

Technolodzy do dziś sprzeczają się czy krańcowe CD 60 lub łaty powinny być bliżej czy dalej od węzła,
wprowadzając nieprzemyślane rozwiązania w miejsca styku skos-sufit,skos-kolankowa, konstrukcji koszowych i kalenicowych jak połączenia ślizgowe,akrylowe,taśmy papierowe,siatki nie zastanawiając się jednocześnie nad konsekwencjami dla całego systemu w praktyce. Podczas gdy przyczyny tkwią w większości przypadków w błędnych rozwiązaniach konstrukcji nośnej rusztów.

Nowoczesne narożniki uniwersalne redukują tylko efekty wizualne pęknięć i rozszczelnień powstających w trakcie eksploatacji budowli. Opisane elementy muszą w takiej sytuacji przenosić całe naprężenia i jednocześnie stanowić jedyną barierę dla ognia. Należy również zwrócić uwagę na ich zachowanie się w połączeniu się z gipsem jak również podczas działania na nie ognia.Elementy te często same wypadają z narożników w kontakcie z otwartym ogniem .Estetyka wykończeń wymusza bardzo płytkie ich wtopienia oraz pokrycia znikoma warstwa gipsu. Pozbawiając tym samym konstrukcje szczelności ogniowej a w konsekwencji odporności ogniowej dla płyt systemów i okładzin z płyt GKF, GK, GKB, GW. Zachowanie się wtopionego nowoczesnego narożnika pokrytego warstwa gipsu po 2 minutach działania ognia FOT.4. Zapłon paroizolacji po 3 minutach działania otwartego ognia od wewnątrz na wykończony system z rozszczelnieniem płyt ok. 2mm.FOT.5 .

Badania ogniowe przeprowadzano jedynie na pojedynczych elementach konstrukcyjnych jak ściana, sufit, skos nie uwzględniając ich połączeń, nieuniknionych naprężeń, zastosowanych materiałów w omawianych miejscach. Wprowadzając w błąd inwestorów, wykonawców, projektantów.


ZALECA SIĘ STOSOWANIE ŁATWOPALNYCH NAROŻNIKÓW
TRADYCYJNYCH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH W NOWYCH SYSTEMACH V1,V2,V3 Z POWODU ZASTOSOWANIA W NICH
PROFILU-V JAKO BARIERY OGNIOWEJ O KLASIE A1 ODPORNOŚCI NA OGIEŃ.

 

Konsekwencjami starej technologii były i są nieprofesjonalne szkolenia z zakresu obudowy poddaszy płytami G-K spowodowane niedopracowanymi metodami kolejności wykonania okładzin oraz brakiem profesjonalnych rozwiązań systemowych… . Zaliczyć tu można następujące przykłady. Dowolna kolejność prac przy wytyczaniu poszczególnych połaci brak startowego profilu, wewnątrz stykowe połączenia płyt, utraty poziomów lub kątów prostych, lin zabudowy, naprawy pęknięć, itp..

ZALECA SIĘ W PIERWSZYM ETAPIE WYBUDOWANIE ŚCIANKI KOLANKOWEJ
WYTYCZAJĄC SKOS BAZUJEMY NA ZAMONTOWANYM W POZIOMIE PROFILU-V.
KOMBINACJE STARTOWE KS1.KS2.KS3.KS4

 

ZALECA SIĘ STOSOWANIE POŁĄCZEŃ ŚLIZGOWYCH W POŁĄCZENIACH PROSTOPADŁYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Z UWAGI NA ZASTOSOWANIA W NICH PROFILI UD .UW O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ A1 JAKO BARIER OGNIOWYCH. W POŁĄCZENIACH KALENICOWYCH I KOSZOWYCH TYLKO Z BARIERAMI O KLASIE A1.

ROZPRĘŻANIE SIĘ KONSTRUKCJI W NOWYCH SYSTEMACH NASTĘPUJE PO OBWODZIE W MIEJSCACH ZASTOSOWANIA PROFILI PRZYŚCIENNYCH UD,UW ORAZ UGIĘCIA SIĘ PŁYT W KĄTACH ROZWARTYCH. NIE PRZYKRĘCAMY PŁYT DO PROFILI PRZYŚCIENNYCH Z FUNKCJĄ ROZPRĘŻENIA KONSTRUKCJI.

Brak profesjonalnych , nowoczesnych rozwiązań problemów spowodował rozwój lokalnych technik, często absurdalnych jak próby łączenia tynku z płytami GKB, GKF itp. … patrz fot. 8 oraz przesztywnień konstrukcji fot.9, fot.10 obarczając głownie konsekwencjami nieświadomych inwestorów.Chcielibyśmy oszczędzić państwu komentowania zbyt wielu z tych rozwiązań aby nie urazić wykonawców
którzy w ocenie autorów nie są winni większości błędnych rozwiązań.Sami wykonawcy zmuszeni zostali szukać lepszych rozwiązań.

Badania ogniowe powinny uwzględniać miejsca połączeń okładzin ,naprężenia tam występujące, zastosowane materiały wykończeniowe,
złożoność konstrukcji poddaszy. Można dziś stwierdzić że 90% zabudowy poddaszy wykonanych w starych systemach posiada tylko pozorna lub deklarowaną a nie rzeczywistą odporność ogniową.

Ogień wykorzysta najmniejszy każdy nasz błąd aby się rozprzestrzenić dlatego tak ważna jest jakość w budownictwie. Technologie suchej zabudowy w większości przypadków autorzy uznają za profesjonalne i poprawne z wyłączeniem opisanej problematyki zabudowy poddaszy. Najgorsza sytuacja panuje w archaicznych rozwiązaniach budownictwa szkieletowego wymagającego odrębnych opracowań w przedmiotowych kwestiach. Gdy ogień przedostanie się za płyty rozprzestrzenia się
błyskawicznie pod dachem i pojawia się w wielu miejscach jednocześnie a gaszenie jest wyjątkowo utrudnione.

Przy większych ilościach istnieje możliwość negocjacji ceny.

Odbiór własny z magazynu we Wrocławiu.

W zależności od ilości zamówionego towaru (tylko duże zamówienia), Sprzedawca może zapewnić transport na teren budowy na własny koszt.

Dostępne większe ilości produktu na magazynie.

Na życzenie i w ustalonym przez Państwa terminie, nasz przedstawiciel handlowy może się z Państwem spotkać i przedstawić pełną ofertę handlową oraz usług.

Magazyn i biuro mieści się w Lipnie. Niewielkie ilości tego towaru posiadamy w magazynku we Wrocławiu. Dlatego przed dokonaniem zakupu proszę o kontakt telefoniczny bądź faksowy lub e-mail’owy do biura we Wrocławiu.